Jdi na obsah Jdi na menu
 


Techniky

19. 11. 2009

Základní Techniky

Název

Popis

francouzsky

anglicky

Atterrissage / Réception

Landing

Přistání na zemi, jen špičky nohou se dotýkají země (nikdy nedopadejte na celou nohu; vždy jen na prsty a bříška nohou).

Équilibre

Balance

Chůze po úzké překážce, po její hraně.

Équilibre de chat

Cat balance

Pohyb po čtyřech po úzké překážce, po její hraně.

Franchissement [fʁɑ̃.ʃis.mɑ̃]

Underbar, jump through

Proskočení skrz mezeru pod překážkou nebo v překážce.

Lâché [la.ʃe]

Dismount, swinging jump

Seskok z visu (na zábradlí, zdi, stromě) s dopadem na zem nebo zachyením do jiného visu.

Passe muraille [pas my.ʁaɪ]

Pop vault, wall hop

Překonání zdi s jedním či více odrazy nohama od zdi a rukama položenýma nahoře na překážce.

Passement [pas.mɑ̃]

Vault

Základní výraz pro techniku určenou k překonání překážky.

Demitour [dəmi tuʁ]

Turn vault

Vault, obsahující otočku o 180°. Tato technika se používá k získání lepší pozice na opačné straně překážky, například pro snížení výšky následného seskoku.

 

Speed vault

Překonání překážky v rychlosti, tělo je téměř vodorovně nad překážkou jedním ramenem dolů, kontakt s překážkou má jen jedna ruka.

 

Lazy vault

Překonání překážky šikmo za postupného použití jedné ruky, švihnutí nohou přes překážku a odraz pryč druhou rukou.

Saut de chat [so d ʃa]

Cat jump/pass, monkey vault, (king) kong vault

Vault, skok dopředu přes překážku, kdy se tělo dostává do vodorovné pozice nad překážku, následuje odraz rukama, tělo a nohy se protáhnou nad překážkou a mezi rukama.

 

Reverse vault

Vault s otočkou o 360° (někdy nedokončenou), při němž se traceur otáčí zády nad překážkou. Vhodné při potřebě pokračovat po dopadu jiným směrem.

Planche [plɑ̃ʃ]

Muscle-up / climb-up

Dostat se z pozice visu na rukou do pozice, v níž je trup nad hranou překážky, podporován rukama. Užívá se k lezení nahoru na překážku.

Roulade [ʁu.lad]

Roll

Dopředný parakotoul, při němž se země dotknou paže a záda (kotoul probíhá šikmo přes záda). Používá se ke snížení a přesunu energie ze skoku.

Saut de bras [so d bra]

Arm jump, cat leap

Doskok na stranu překážku do polohy visu (podřepu), ruce se drží horní hrany, nohy brání nárazu těla do překážky.

Saut de fond [so d fɔ̃]

Drop

Doslova „skok na zem.“ Seskok dolů z překážky.

Saut de détente [so də de.tɑ̃:t]

Gap jump

Skok z jednoho na druhý objekt přes mezeru, díru.

Saut de précision [so d presiziɔ̃]

Precision jump

Skok z jednoho objektu přesně na druhý (traceur zůstává po dopadu stát na druhé překážce)

Tic tac [tik tak]

Tic tac

Odraz od zdi k získání výšky / vzdálenosti. Často slouží k výskoku na protější překážku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář